Na W.

Temat: innowacja
" />Działalność innowacyjną reguluje obecnie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. nr 56 poz. 506). Warunkiem przeprowadzenia innowacji jest zatwierdzenie jej przez radę pedagogiczną. Rada pedagogiczna zgodnie z § 4.3 cytowanego rozporządzenia MENiS podejmuje uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej zasad oraz opinią rady pedagogicznej i zgodą autora lub zespołu autorskiego innowacji. Wymienione dokumenty dyrektor przedszkola przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu przedszkole w terminie do 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie innowacji. W „Inspiracjach” (2(7)/1994) ukazał się artykuł „Funkcja uchwałodawcza rad pedagogicznych i zasady opracowywania projektów uchwał”. W artykule tym autor zamieścił wzorcową uchwałę rady pedagogicznej dotyczącą innowacji wraz z objaśnieniami. W województwie świętokrzyskim rady pedagogiczne podejmują uchwały dotyczące innowacji, wykonując wspomnianą uchwałę wzorcową Powodzenia
Źródło: wychowanieprzedszkolne.pl/forum/viewtopic.php?t=132Temat: Statut szkoly i regulamin.
Radę Szkoły się powołuje w miarę potrzeb. Zwołać Radę może każdy z jej członków. Na mocy prawa członkami Rady Szkoły mogą zostać (w równej liczbie z każdej grupy): - Grono Pedagogiczne - Rada Rodziców (czyli ogół rodziców) - Samorząd Uczniowski (czyli wszyscy uczniowie) 2. Rada szkoły lub placówki uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły lub placówki, a także: 1) uchwala statut szkoły lub placówki; 2) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych szkoły lub placówki i opiniuje projekt planu finansowego szkoły lub placówki; 3) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą lub placówką z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły lub placówki, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole lub placówce; wnioski te mają dla organu charakter wiążący; 4) opiniuje plan pracy szkoły lub placówki, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły lub placówki; 5) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły lub placówki i występuje z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych. W skład rady szkoły lub placówki wchodzą, w równej liczbie: 1) nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli; 2) rodzice wybrani przez ogół rodziców; 3) uczniowie wybrani przez ogół uczniów.
Źródło: prawa-ucznia.pl/forum/viewtopic.php?t=410


Temat: Idealne studia - dr hab. zycia
... angielskiego na wyjezdzie w Anglii. Nie rozumiem, czy Ci, ktorzy tworza system edukacji nigdy nie chodzili do szkoly ? Pozdrawiam, Beata
Źródło: grmg.pl/forum/viewtopic.php?t=48


Temat: program własny - zgłupiałam, pomóżcie! :(
" />jeannette dziękuję - troche wpadłam w panikę. Przeczytałam bez zrozumienia widocznie, że ">innowacją pedagogiczną (w szkołach publicznych i placówkach) są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające poprawić jakość pracy szkoły. i wyszło ni, że program własny obejmujacy działania miedzyprzedmiotowe to właśnie to i jak zobaczyłam kuratoryjny załącznik do wypełnienia to tak trochę niepewnie sie poczułam. Skoro mojego programu to nie...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=5330


Temat: program
" /> ">Teraz Moniko sa programy własne, a te zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna. Autorskie to te ministerialne. Kiedyś używano nazewnictwa autorskie ....... takie drobne niuanse To nie tak. Nadal przyjęte ... przez Radę Pedagogiczną, ale i przez MENiS, wystarczy tylko zapłacić odpowiednią kwotę. Monikas podaję Ci oba rozporządzenia dotyczące programów własnych i innowacji: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia ... w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=4648


Temat: Egzamin na mianowanego to nic strasznego!
" />· Ewaluacja jako kontrola i ocena. Szkoły posiadają ogromne doświadczenie w zakresie analizy i kontroli efektów pracy ucznia. Dla oceny wyników opracowano wiele narzędzi: klasówki, testy, egzaminy. Ewaluacja w szkole dotyczy ... jako własna refleksja ukierunkowana na planowanie zmian ( innowacji ) i rozwój. Ewaluacja jako systematyczna refleksja nad własną pracą pedagogiczną jest podstawą planowania i rozwoju. Cechą szczególną tej formy jest to, ... są podstawą dla wprowadzenia zmian i poprawy konkretnej sytuacji w szkole.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=3205


Temat: Innowacje pedagogiczne
" />witam! Pracuję w małej szkółce (120 uczniów).Teoretycznie wiem co to jest "innowacja pedagogiczna" , jak to zrealizować, itp, itd. Napisałam i realizuję dwa własne programy, realizuję projekty w ramach eTwinning, opracowuję scenariusze zajęc prowadzonych metodą aktywizującą i wiele jeszcze innych (wg mnie innowacji )... i nie tylko ja, a dyrektor stwierdził, że nie możemy przystąpić do konkursu "Sląska Szkoła Jakości", bo nie mamy innowacji! Może ktoś mi to wytłumaczy lub podzieli się swoją innowacją? Będę wdzięczna.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=7095


Temat: awans dyrektora
" />Dyrektor składa takie same dokumenty jak każdy nauczyciel + sprawozdanie z ostatnich 3 lat pracy obejmujące w szczególności charakterystykę i rozwój kierowanej szkoły w tym okresie z uwzględnieniem efektów kształcenia i wychowania oraz wyróżniającą ocenę pracy uzyskaną w okresie zajmowania stanowiska dyrektora szkoły. A sprawozdanie obejmuje: opis działań podejmowanych przez dyrektora i jego radę pedagogiczną w celu podniesienia jakości pracy szkoły i efekty tych działań. Może taki schemat sprawozdania: -opis placówki, jaki typ szkoły, ilu uczniów, zatrudnionych nauczycieli, kwalifikacje nauczycieli, -wizja, misja założenia wychowawcze, edukacyjne, profilaktyczne i ich realizacja -opis działań programowych, innowacje itp. -jak podejmowane działania przekładają sie na efekty wychowania i kształcenia. Wydaje mi się, ze to mniej więcej powinno się znaleźć w sprawozdaniu. Moze dyrektorzy podpowiedzą?
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=10349


Temat: Międzynarodowy Projekt Edinet
... KONTAKT Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Ul. Rewolucji 1905r nr 64 Ewelina Goździk: egozdzik@wshe.lodz.pl, (042) 631 58 32 Dominika Kuras: dkuras@wshe.lodz.pl, (042) 299 55 36
Źródło: forum.idg.pl/index.php?showtopic=150002


Temat: Komputer sterowany spojrzeniem nauka
... wybrany banner lub reklamę, co z kolei umożliwia tworzenie zaawansowanych statystyk. Kolejnym odbiorcą mogą być szkoły i poradnie psychologiczno-pedagogiczne. "Z terapeutycznego punktu widzenia ważne jest, czy dziecko osiąga złe wyniki, ponieważ...
Źródło: nedds.pl/index.php?showtopic=396094


Temat: Jaką uczelnię wybrać w Lublinie ???
* Akademia Medyczna w Lublinie * Akademia Rolnicza w Lublinie * Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II * Lubelska Szkoła Biznesu * Lubelska Szkoła Wyższa im. Króla Władysława Jagiełły * Politechnika Lubelska * Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej * Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie * Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie * Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji * Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie * Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Alojzego Szubartowskiego Hmm. Co wybrać. Dlaczego ? ... Wieści na temat wyborów po maturze (poza "kamaszami"...) Dziennik Wschodni Aktualności 17 czerwca 2007 - 19:15 Lublin Co młodzi ludzie chcą studiować Dziennikarstwo, psychologia i stosunki międzynarodowe na UMCS. Prawo, pedagogika i socjologia na KUL. A budownictwo i informatyka na Politechnice Lubelskiej. To najbardziej oblegane ... Najwięcej na prawo - przeszło 550 kandydatów, którzy walczą o 200 miejsc. A dalej pod względem popularności są: pedagogika (już jest 2,6 osoby na jedno miejsce), socjologia (2,2 os/miejsce) i ekonomia...
Źródło: lubforum.pl/index.php?showtopic=1027


Temat: Tragedia gdańskiej gimnazjalistki
Wszystko pięknie, gimnazja - ciach! I co, nie będzie problemu przemocy Śmiem wątpić. Przy obecnym prawodawstwie i klimacie, jaki panuje wokół szkoły, uczniowie czują się bezkarni. W gimnazjach ta agresja się ... 1. Np. zawsze chodzi mi po głowie ten komunistyczny prikaz- jak dzieciaka nie ma w szkole, to jedynym usprawiedliwieniem jest specjalny (w stylu L4) druk zwolnienia od lekarza. Nigdy za komuny ... właśnie nie będzie mnożył takich np. nonsensów biurokratycznych typu wymagania programowe, NOWOMOWA naukowa pedagogiczna (miałem do czynienia z wieloma nasiadówami i szkoleniami- w ramach tego powiem, że nowomowa PRLu to mały pikuś w odniesieniu do nowomowy pedagogicznej- ludzie "z branży" muszą bowiem się wykazywać "innowacjami"), itd. A gimnazja? Ja też nie jestem za ich likwidacją- choć dobre i to. Gimnazja były i...
Źródło: hi-fi.com.pl/PHPBB_2_0_6/viewtopic.php?t=6657


Temat: Okręg Wyborczy Piła - listy z kandydatami
Kwilczu, powiat międzychodzki. 12.Krzysztof Poszwa - lat 29, mgr prawa. Pracownik samorządowy Starostwa Powiatowego w Wągrowcu. Zamieszkały w Wągrowcu. 13.Monika Górecka - lat 24. Studentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w ... innowacji przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego. Zamieszkały w Pile. http://portal.i-pila.pl/?go=news&id=570 jak ktoś znalazł już jakieś listy to dodawajcie. komentarze mile widziane.
Źródło: forum.pila.pl/viewtopic.php?t=5669


Temat: [Oświata] Śląskie uczelnie wyższe
że młodzi ludzie docenili stabilność państwowej posady. Masowo wybierają kierunki studiów, które mogą pomóc w jej zdobyciu - pedagogikę i administrację. Hitem rekrutacji na wielu uczelniach jest w tym roku pedagogika ... telewizyjnego oraz fotografii, gdzie na jedno miejsce przypada 16 kandydatów. Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, do wyboru: z wychowaniem przedszkolnym lub z edukacją informatyczną, jest też przebojową nowością w Wyższej Szkole Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach. Kandydaci, którzy wybrali ten kierunek, mają nadzieję, że po dyplomie nie będą się martwić o pracę. - Kiedy zrobię licencjat, do szkół pójdzie pierwszy rocznik sześciolatków ... szkole, chętnie przyjmie ją przedszkole. - Jest ich za mało, ale tak nie będzie w nieskończoność. Rodzice skarżą się coraz bardziej i końcu miasta będą musiały pomyśleć o nowych placówkach - ... mówi dr Michał Kaczmarczyk, rzecznik sosnowieckiej Wyższej Szkoły Humanitas, w której administracja cieszy się wielkim zainteresowaniem. Podobnie jest na UŚ, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom kandydatów, otwierając od października dzienne studia na...
Źródło: forum.gkw24.pl/viewtopic.php?t=224


Temat: Zasady i prawo w magicznym świecie
Wbrew pozorom domy posiadają pewien, pedagogiczny sens. Moim zdaniem tiara dokonuje rozpoznania uczniów (co jest jednym z podstawowych działań nauczyciela po zaczęciu pracy z grupą) pod względem talentów i przeprowadza je ... grup zwykle są straceni już na początku szkoły, bezpieczniej byłoby ich rozprowadzić po innych klasach. Jeśli pracuje z nimi zdolny i potrafiący zdobyć respekt (choćby i siłą) pedagog może coś z ... było potrzeby ich zsyłać. Jak najbardziej jestem w stanie sobie wyobrazić działanie takiego systemu. W wielu polskich szkołach istnieje podział na klasy, w których hoduje się olimpijczyków (Ravenclaw), klasy - miejsca zsyłki (Slytherin) i całą reszte (Puchoni). W wypadku Hogwartu po prostu twórcy systemu byli dużo bardziej utalentowani, niż przeciętny polski nauczyciel i wprowadzili kilka innowacji. Przykładem tego może być np. Gryfindor,...
Źródło: forum.mirriel.net/viewtopic.php?t=7255


Temat: protokołowanie
zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły lub placówki; 2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole lub placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub placówki; 4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki; 5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów. 2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 1) organizację pracy szkoły lub placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 2) projekt planu finansowego szkoły lub placówki; 3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 4) propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć ... podejmowanych przez RP): uchwały w sprawie... 1. zatwierdzenia planów pracy szkoły lub placówki 2. wyników klasyfikacji i promocji 3. innowacji i eksperymentów 4. ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli 5. skreslania z listy uczniów 6. programu wychowawczego szkoły lub placówki 7. przyjecia ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy opinie w sprawie... 1. kandydata na stanowisko dyrektora wskazanego bez konkursu 2. kandydata na stanowisko ... osiąngięcia sportowe, wysokości tych stypendiów i ich przyznania 6.organizacji pracy szkoły lub placówki 7. projektu planu finansowego 8. propozycji dyrektora dot. przydzialu zadań dla nauczycieli 9. organizacji 5 lub 6 dniowego tygodnia pracy szkoły 10. dopuszczania do użytku w przedszkolu programu wychowania przedszkolnego. 11. czwartej godziny wychowania fizycznego w szkole 12. organizacji tygodnia pracy w szkołach 13 wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania 14. przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora wyrażenie zgody w sprawie... 1. uznania szkoły za eksperymentalna 2. egzaminu klasyfikacyjnego 3. realizacji przez ucznia obowiązjuących zajęć w ciągu dwu kolejnych lat 4. egzaminu poprawkowego z dwóch przedmiotów. 5. powtarzania klasy przez ucznia 6. wniosku dyrektora na prowadzenie w szkole eksperymentu wnioski w sprawie... 1. odwołania dyrektora lub innej osoby ze stanowiska kierowniczego 2. przyznanie uczniowi stypendium ministra 3.nadanie imienia szkole lub placówce 4.ramowego rozkładu dnia w przedszkolu ustalenia w sprawie... 1. warunków sprawdzianu uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych w gimnazjach, liceach ... lub znaczącym szkoły A co do dopuszczenia programu zmodyfikowanego przez nauczyciela to będzie uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej dopuszczenia do użytku programu wychowania przedszkolnego ) Polecam opracowanie "Rozważania o pracy rady pedagogicznej" Antoni Jezowski, Leszek Zaleśny. Można ją zamówić przez internet na stronie Instytu Badań w Oświacie http://www.ibo.edu.pl/ Pozdrawiam! @)
Źródło: wychowanieprzedszkolne.pl/forum/viewtopic.php?t=157


Temat: VI Edukacja Alternatywna
i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka. Ministerstwo Edukacji Narodowej objęło patronatem konferencję w ramach Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji. Sprawowania opieki wydawniczej podjęły się Oficyna Wydawnicza ‟Impuls” oraz Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. ... do bezpośredniej rozmowy ze sławą polskiej pedagogiki prof. zw. dr hab. Czesławem Kupisiewiczem (19 X) - Spotkaniu naukowej sekcji studenckiej ‟Quo vadis edukacjo alternatywna?” –prezentacje, dyskusja (20 X) - Warsztacie pedagogicznym...
Źródło: ciszewscy.pl/forum/viewtopic.php?t=88


Temat: O edukacji językowej
Edukacja językowa w Polsce Raport Rady Europy i Ministerstwa Edukacji Narodowej 2005-2007 Mocne strony Języki traktowane są priorytetowo. Istnieje duże społeczne zapotrzebowanie na naukę języków (bardzo duży sektor prywatnych szkół językowych), ... całe życie Propozycja wczesnego rozpoczynania nauki języków obcych (od pierwszej klasy szkoły podstawowej), nie tylko angielskiego Zwiększająca się rola języka polskiego jako języka obcego lub drugiego języka, zapisane w legislacji prawo dzieci imigrantów do bezpłatnej nauki języka polskiego Duży potencjał wielojęzyczności Podstawy prawne nauczania języków mniejszości narodowych na wszystkich poziomach: od przedszkola do szkół ponadgimnazjalnych , powstanie instytucji wspierających mniejszości narodowe, powstanie wstępnych wersji strategii nauczania mniejszości narodowych (np. niemieckiej), zmiany w finansowaniu szkół mniejszościowych Duże zapotrzebowanie na nauczycieli języków Liczni, dobrze wykwalifikowani nauczyciele francuskiego i niemieckiego Opracowanie Europejskiego Portfolio Językowego w kilku ... Duże zapotrzebowanie społeczne na nauczanie dwujęzyczne Nauczanie dwujęzyczne funkcjonuje od wielu lat i jest na wysokim poziomie Innowacje w systemie egzaminów: wprowadzenie zewnętrznych standaryzowanych egzaminów, co odniosło pozytywy efekt na jakości nauczania języków w szkołach Matura ma innowacyjny charakter i daje uczniom możliwość bycia ocenionym w ich najsilniejszych obszarach Planowane wprowadzenie języka obcego na egzaminie po zakończeniu gimnazjum Nacisk na umiejętności językowe ... strony Ze szkół prywatnych i płatnej nauki języków korzystają ci, którzy mogą sobie na to pozwolić: dobrze zarabiające osoby dorosłe i dzieci bogatych rodziców. Osoby, które w ten sposób zdobyły znajomość języków obcych mają większe szanse na rynku pracy. Brak równego dostępu do nauki języków jest elementem tworzącym nierówności społeczne. Nie ma nadzoru pedagogicznego nad szkołami prywatnymi w Polsce, a w szkołach ... różnice w wyposażeniu szkół, warunkach nauczania i liczbie wykwalifikowanych nauczycieli w dużych miastach i na prowincji. Rozwiązaniem tego problemu może być wykorzystanie potencjału szkół na prowincji - które stanowią centrum życia ... przeznaczonych na nauczanie języków obcych w szkołach zawodowych i słabe warunki ich nauczania Nauczyciele polskiego nie widzą się jako nauczyciele języków, metody nauczania polskiego są bardziej analityczne i akademickie w porównaniu z nauczaniem innych języków Status i warunki płacy nauczycieli są niezadowalające, w niektórych rejonach brakuje nauczycieli, nauczyciele zmuszeni są do zdobywania dodatkowych środków pracując w kilku szkołach, jakość nauczania na przestrzeni...
Źródło: biznesforum.pl/viewtopic.php?t=25329